Fiskare #1132

Gick med 20 May 2009

Har ett personbästa på 11,2 kg gädda . Det har även bli en del lax på kroken,
då mestadels i Gideå älven. pb lax stax över 18kg och öring 6.8kg

Hemsida :www.hogakustenfiske.se